Skip to content
2 lata ago

295 words

Beton plastyczny Beton plastyczny ze względu na dobrą urabialność i stosunkowo wysoki wskaźnik cementowo-wodny ma największe zastosowanie zwłaszcza przy robotach żelbetowych. W większości elementów konstrukcyjnych beton plastyczny zagęszcza się za pomocą długich prętów żelaznych, spłaszczonych na końcu. W elementach o większej masie (fundamenty, stropy pod słupy, wysokie i szerokie podciągi) zagęszcza się beton przez poruszanie zarobu drążkami drewnianymi o spłaszczonym końcu, przypominającymi wiosło. Dobre rezultaty, zwłaszcza przy betonowaniu słupów, daje ostukiwanie deskowania drewnianymi młotami powodującymi dzięki wstrząsom szczelniejsze układanie się mieszanki. Na większych budowach używa się do ostukiwania deskowania młotków pneumatycznych. Przy układaniu betonu w wysokich elementach tworzą się często gniazda grubego kruszywa, sąsiadujące z miejscami nie zapełnionymi betonem – tzw. raki. Tworzeniu się raków można zapob iec przez rzucanie łopatą mieszanki na ścianki deskowania, gdyż większe kamienie odbijają się od ścian i szczelniej układają się w masie betonu. Szczególnie kłopotliwe jest betonowanie słupów; należy zrzucać beton bez pośpiechu, stosować bez przerwy tzw. rydlowanie żelaznymi prętami oraz ostukiwać deskowanie, aby uniknąć raków, a nawet pustych miejsc, które mogą powstać na skutek miejscowego sprężenia powietrza znajdującego się w deskowaniu. Nie powinno się zrzucać zarobu betonowego z większej wysokości niż 3 metry, aby nie spowodować odmieszania się betonu. Przy wysokości większej niż 3 m opuszcza się mieszankę rynnami przez dodatkowo wykonane w deskowaniu okienko lub wsyp . Dla elementów cienkich (płyty) właściwe ułożenie się mieszanki osiąga się przez równomierne rozprowadzenie zarobu łopatami. [hasła pokrewne: castorama tapety, nadleśnictwo miękinia, cmb zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama tapety cmb zielona góra nadleśnictwo miękinia