Skip to content
2 lata ago

169 words

Betoniarki, przeciwbieżne (przymusowe) mają zazwyczaj bęben nieruchomy. mieszania dokonują za pomocą ruchomych łap, przekrawających mieszany materiał po bardzo złożonym torze. Niektóre łapy betoniarek przeciwbieżnych są zaopatrzone w resorowane walce (gniotowniki) rozgniatające źle wymieszane zlepki. Betoniarki przeciwbieżne zupełnie dobrze mieszają betony o większej ciekłości, poza tym dla betonów małp ciekłych dają dużo lepsze wyroki, niż betoniarki wolnospadowe. Przygotowanie betonu ubijalnego wymaga, wyłącznego stosowania betoniarek przeciwbieżnych. Sposób produkcji wprowadza podział betoniarek na okresowe i ciągłe. Praca betoniarek okresowych składa się z poszczególnych cykli, a mianowicie: załadowania, mieszania oraz opróżniania betoniarki. Betoniarki o ruchu ciągłym pracują bez przerwy, należy zapewnić tylko ciągłą dostawę składników i odbiór wyprodukowanej mieszanki. W budownictwie większe zastosowanie znajdują betoniarki okresowe dające na ogół lepszy jakościowo materiał; jakość mieszania chudych i mniej wilgotnych, betonów z betoniarek ciągłych jest gorsza, niż z betoniarek okresowych. [przypisy: castorama gorzów, interchemall, kmt katalog ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gorzów interchemall kmt katalog