Skip to content
10 miesięcy ago

169 words

Betoniarki, przeciwbieżne (przymusowe) mają zazwyczaj bęben nieruchomy. mieszania dokonują za pomocą ruchomych łap, przekrawających mieszany materiał po bardzo złożonym torze. Niektóre łapy betoniarek przeciwbieżnych są zaopatrzone w resorowane walce (gniotowniki) rozgniatające źle wymieszane zlepki. Betoniarki przeciwbieżne zupełnie dobrze mieszają betony o większej ciekłości, poza tym dla betonów małp ciekłych dają dużo lepsze wyroki, niż betoniarki wolnospadowe. Przygotowanie betonu ubijalnego wymaga, wyłącznego stosowania betoniarek przeciwbieżnych. Sposób produkcji wprowadza podział betoniarek na okresowe i ciągłe. Praca betoniarek okresowych składa się z poszczególnych cykli, a mianowicie: załadowania, mieszania oraz opróżniania betoniarki. Betoniarki o ruchu ciągłym pracują bez przerwy, należy zapewnić tylko ciągłą dostawę składników i odbiór wyprodukowanej mieszanki. W budownictwie większe zastosowanie znajdują betoniarki okresowe dające na ogół lepszy jakościowo materiał; jakość mieszania chudych i mniej wilgotnych, betonów z betoniarek ciągłych jest gorsza, niż z betoniarek okresowych. [przypisy: castorama gorzów, interchemall, kmt katalog ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gorzów interchemall kmt katalog