Skip to content
2 lata ago

206 words

Odrębną grupę materiałów nieobrzynanych stanowią tzw. deski okorkowe, czyli skrajne deski z przecieranej kłody. Tarcica obrzynana iglasta wg PKN/B-96000 dzieli się na: deski, krawędziaki, belki, listwy i łaty. Deski są znormalizowane w 12 wymiarach grubości od 10 do 45 mm. Szerokość desek zależna jest od grubości i wynosi: od 10 cm w deskach cieńszych i od 18 cm ; deskach grubszych. Deski grubości powyżej 50 mm noszą nazwę bali. Krawędziaki (kantówka) mają przekrój kwadratowy. Długość krawędziaków jest różna, od 2,5 do 6,80 m i więcej. Belki mają przekrój kwadratowy lub prostokątny, jednak znacznie większy niż krawędziaki. Długość ich wynosi również 2,5; – -7-6,60 m i więcej. Listwy są to sortymenty obrzynane grubości 13–; . -29 mm i szerokości poniżej 100 mm. Ławy są to sortymenty grubości 32–; . -100 mm i szerokości mniejszej niż podwójna grubość . Do wyrobu stolarki, na poręcze i meble stosuje się tarcicę lisciastą, która zgodnie z PKN/B-960021 dzieli się na 4 klasy jakości i dostarczana jest również jako nieobrzynana lub obrzynana w deskach i balach. Wymiary desek i bali ustala wymieniona wyżej norma. 7. 2. [hasła pokrewne: robstal, pluskwa domowa zdjęcia, cmb zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra pluskwa domowa zdjęcia robstal