Skip to content

Do budowy warstwy dolnej nawierzchni betonowej stosuje sie: piasek rzeczny i kopalny

2 miesiące ago

152 words

Do budowy warstwy dolnej nawierzchni betonowej stosuje się: piasek rzeczny i kopalny o własnościach tych samych co i do warstwy ścieralnej (górnej), żwir i żwirek rzeczny lub kopalniany o wymiarach 2-7- 7- 20 mm – przy grubości warstwy betonowej do 12 cm i 2 -7- 40 mm – przy grubości warstwy betonowej ponad : 12 cm oraz grys, grysik i tłuczeń o wymiarach ziarn 2 -7- 20 mm, lub 2-7- 40 mm – przy grubościach nawierzchni podanych poprzednio. Badania kruszywa do nawierzchni betonowych obejmują: a) badania jednorodności, składu i stopnia zwietrzenia, zanieczyszczeń oraz kształtu ziarn, b) oznaczenie wilgoci, c) badanie uziarnienia oraz ustalenie krzywej uziarnienia i jej położenia w stosunku do tzw. krzywych granicznych dobrego uziarnienia, d) ciężar właściwy i objętościowy, e) oznaczenie zawartości domieszek szkodliwych. [więcej w: dachówki ceramiczne ceny, hydrofory do domków jednorodzinnych, przepustnica z siłownikiem ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówki ceramiczne ceny hydrofory do domków jednorodzinnych przepustnica z siłownikiem