Skip to content

Eksploatacje kamieniolomów o znaczeniu miejscowym (przydroznych) nalezy prowadzic za pomoca lekkiego sprzetu

2 lata ago

137 words

Od okresu czasu użytkowania kamieniołomu. zależy stopień mechanizacji robót zastosowany przy eksploatacji. Eksploatację kamieniołomów o znaczeniu miejscowym (przydrożnych) należy prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego przewoźnego, łatwego do przewiezienia z jednego kamieniołomu do drugiego. Kamieniołomy przemysłowe mają zasadniczo wyposażenie. maszynowe typu stałego lub półstałego i zorganizowany transport, umożliwiający szybki naładunek na wagony lub barki. Istotną różnicą w prowadzeniu obu tych kamieniołomów jest różna organizacja kompleksowa robót jako całość co do planu i sposobu eksploatacji. Wszystkie czynności związane z wydobywaniem kamienia i eksploatacją kamieniołomu możemy podzielić na następujące grupy: 1) prace geologiczno-poszukiwawcze, 2) roboty odkrywkowe, 3) odwodnienie kamieniołomów, 4) rozdrabnianie i odspajanie masy skalnej (urabianie skał), 5) obróbka- i przeróbka kamienia do celów drogowych: [podobne: nie zadzieraj z fryzjerem, castorama rybnik, interchemall ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rybnik interchemall nie zadzieraj z fryzjerem