Skip to content

Fazy czasowego rozpierania zabezpieczenia wykopu

2 miesiące ago

145 words

Fazy czasowego rozpierania zabezpieczenia wykopu w miarę jego głębienia tak, aby ściana gruntu nie pozostawała nigdy bez obudowy. Odeskowanie stałe na głębokości dwóch stopni; przy dalszym pogłębianiu wykopu stosuje się znowu kolejne prowizoryczne zabezpieczenie jego ścian w miarę odsłaniania ściany gruntowej. Jeśli głębimy wykop w gruncie nawodnionym i pompujemy wodę z wewnątrz wykopu w miarę jego pogłębiania. natrafiamy zwykle na trudności przy dnie wykopu, gdyż razem z wodą mogą wpływać do wykopu ziarna gruntu, rozluźniając grunt poza ścianami wykopu. Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, poza bale obudowy zakłada się pęczki słomy. Pozwalają one na przesączanie się wody i zabezpieczają przed szkodliwymi zjawiskami wymywania gruntu. [podobne: program do projektowania elewacji domu, masa pręta fi 12, przepustnica z siłownikiem ]

Powiązane tematy z artykułem: masa pręta fi 12 program do projektowania elewacji domu przepustnica z siłownikiem