Skip to content

Im cieklejszy jest beton, tym wiekszy jest promien dzialania wibratora

2 lata ago

175 words

Im cieklejszy jest beton, tym większy jest promień działania wibratora. Czas wibrowania jest znaczny (1 – 3 minut). Wibratory zbrojeniowe mocuje się do uzbrojenia, przez które drgania przekazują się otaczającej masie betonowej na odległość 2 -; – 3 m. Lepsze wyniki wibrowania otrzymuje się przy mniejszej wilgotności niż przy większej. Stoły wibracyjne są używane przy wyrobie gotowych elementów betonowych lub żelbetowych. Stół Wibracyjny: – sprężyny, – ramię (podstawę), – wibrator o częstotliwości drgań 2500 – 3500 okresów na minutę. Na stołach wibruje się elementy z bardziej suchego betonu w czasie około 1,5 minuty. 6. Przerwy robocze Roboty betonowe lub żelbetowe są w większości wypadków wykonywane z przerwami; należy więc wiedzieć, w których miejscach zakończyć w danym dniu betonowanie. Przerwy w betonowaniu (tzw. przerwy robocze) wykonuje się w przekrojach, w których panują małe naprężenia. Przerwa robocza w belkach płyt i belek. Przekroje te znajdują się mniej więcej w odległości 1/5 rozpiętości od podpory. [hasła pokrewne: thermodom, czarbud, castorama gorzów ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gorzów czarbud thermodom