Skip to content

Kamieniolomami nizinnymi nazywamy kamieniolomy, przy eksploatacji których przodki odbudowy sa polozone ponizej poziomu okolicznego terenu

2 lata ago

125 words

Przy wydobywaniu koncentrycznym eksploatację przeprowadzamy jednocześnie z kilku stron. Jest to jeszcze jedną zaletą tego kamieniołomu, gdyż ze wzrostem liczby przodków odbudowy wzrasta wydajność oraz ciągłość pracy i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy wydobywaniu skały. Eksploatacja tego rodzaju możliwa jest na ogół, jeżeli złoże występuje w postaci oddzielnego wzgórza; w przeciwnym przypadku możemy mówić o eksploatacji jednostronnej. Kamieniołomami nizinnymi nazywamy kamieniołomy, przy eksploatacji których przodki odbudowy są położone poniżej poziomu okolicznego terenu. Materiał skalny z przodków odbudowy jest w tego rodzaju kamieniołomach transportowany do góry. Gdy złoże znajduje się pod wodą, wówczas mamy do czynienia ze złożem rzecznym, jeziorowym lub morskim. [więcej w: interchemall, czarbud, pluskwa domowa zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: czarbud interchemall pluskwa domowa zdjęcia