Skip to content

kamieniolomy przemyslowe

2 lata ago

180 words

Wśród złóż piaskowych i żwirowych rozróżniamy: 1) złoża jednorodne, gdy całe złoże zawiera materiał jednorodny (piasek lub żwir), 2) złoża warstwowe, gdy materiał eksploatowany występuje jako jedna lub kilka warstw różnej grubości, 3) złoża soczewkowe, gdy piasek lub żwir tworzy gniazda w masie ,innego materiału. Zależnie od zapasu materiału znajdującego się w złożu i odległości od budowanej drogi, można podzielić kamieniołomy drogowe na dwie grupy: a) kamieniołomy o znaczeniu miejscowym, w większości przypadków przydrożne, tzn. znajdujące się w pobliżu budowy i użytkowane wyłącznie dla niej; b) kamieniołomy przemysłowe, zaopatrujące w materiały kamienne sieć dróg o określonym promieniu: materiał produkowany przez te kamieniołomy przewozi się koleją, drogą kołową lub wodną. Produkcja kamieniołomów miejscowych może wahać się w szerokich granicach, jednak okres ich eksploatacji jest zwykle niedługi i wynosi 1 -7-3 lat, Okres działalności kamieniołomów przemysłowych wynosi nie mniej niż 10 lat: . [więcej w: gruntowy wymiennik ciepła, robstal, interjacht ]

Powiązane tematy z artykułem: gruntowy wymiennik ciepła interjacht robstal