Skip to content

Koniecznosc takiego wlasnie wykonywania deskowania

3 miesiące ago

140 words

Podobnie jak to ma miejsce przy podziale wykopów wzdłuż jego osi na odcinki robocze odpowiadające długości zasadniczych elementów deskowania, tak też i przy pogłębieniu wykopu zachodzi konieczność wykonywania tej czynności, stopniami o ustalonej dla danego typu deskowania głębokości. Konieczność takiego właśnie wykonywania deskowania. Głębokość stopnia m jest tak dobrana, aby można było bezpiecznie dla istniejących warunków gruntowych prowadzić roboty ziemne w dole wykopu, przy prowizorycznym zabezpieczeniu ścian, mając jednocześnie rozpartą w sposób bezpieczny i stateczny górną część wykopu. Wiadomo bowiem z rozdziału o obliczeniu statycznym deskowania, jak ważną rzeczą jest należyte rozparcie wykopu w jego górnej części przy krawędzi ściany. [więcej w: blachy miedziane, gilotyna do blach, gilotyna do blachy ]

Powiązane tematy z artykułem: blachy miedziane gilotyna do blach gilotyna do blachy