Skip to content

Koniecznosc takiego wlasnie wykonywania deskowania

11 miesięcy ago

137 words

Podobnie jak to ma miejsce przy podziale wykopów wzdłuż jego osi na odcinki robocze odpowiadające długości zasadniczych elementów deskowania, tak też i przy pogłębieniu wykopu zachodzi konieczność wykonywania tej czynności, stopniami o ustalonej dla danego typu deskowania głębokości. Konieczność takiego właśnie wykonywania deskowania. Głębokość stopnia m jest tak dobrana, aby można było bezpiecznie dla istniejących warunków gruntowych prowadzić roboty ziemne w dole wykopu, przy prowizorycznym zabezpieczeniu ścian, mając jednocześnie rozpartą w sposób bezpieczny i stateczny górną część wykopu. Wiadomo bowiem z rozdziału o obliczeniu statycznym deskowania, jak ważną rzeczą jest należyte rozparcie wykopu w jego górnej części przy krawędzi ściany. [więcej w: czarbud, fedeńczak busy, interjacht ]

Powiązane tematy z artykułem: czarbud fedeńczak busy interjacht