Skip to content

metoda berlinska przy wykopach szerokich

4 tygodnie ago

137 words

Zwykle głębokość jednego stopnia przyjmuje się w wielkości ok. 1,5 m. Odpowiada to głębokości ściany niedeskowanej w przeciętnych warunkach gruntowych. Jednocześnie z wybraniem głębokości zostaje znormalizowana długość nakładek pionowych podrozporowych, za pośrednictwem których rozpory podtrzymują poziome elementy deskowania. Nakładki te zawsze wykonuje się z drewna, nawet jeśli stosujemy stalowe dyle obudowy i stalowe rozpory; wymaga tego bezpieczeństwo robót – unika się bowiem poślizgu elementów stalowych po stali grożących niestatecznością obudowy. Tylko niektóre metody deskowania wykopów zezwalają na stosowanie stalowych elementów pionowych, np. metoda berlińska przy wykopach szerokich, ale wtedy stosuje się specjalne urządzenia zapobiegające poślizgom części deskowania. [hasła pokrewne: kosztorys budowy domu, thermodom, program do projektowania elewacji domu ]

Powiązane tematy z artykułem: kosztorys budowy domu program do projektowania elewacji domu thermodom