Skip to content

Mieszanie maszynowe

10 miesięcy ago

221 words

Mieszanie maszynowe Mieszanie maszynowe przewyższa ręczne pod względem jakości otrzymanego zarobu oraz pod względem wydajności, gdyż równowartość dziennej pracy betoniarki odpowiada przeciętnie 20 – 25 dniom roboczym. Większa wydajność, skrócenie terminów wykonania robót, ograniczenie wielkości placu budowy oraz zwiększenie trwałości konstrukcji przy betonowaniu maszynowym – są to najważniejsze argumenty gospodarcze przemawiające za zaniechaniem mieszania ręcznego. Do maszynowego mieszania betonu służą maszyny robocze zwane betoniarkami; istnieje wiele typów betoniarek, poza tym różnią się one konstrukcją, napędem i wydajnością. Najistotniejszy podział wynika z systemu mieszania sposobu produkcji. Ze względu na system mieszania betoniarki dzielą się na: a) o swobodnym spadaniu materiału czyli wolnospadowe oraz b) przeciwbieżne. Betoniarki wolnospadowe posiadają bęben obracający się dokoła osi poziomej lub nachylonej do poziomu; łopatki , przymocowane do wewnętrznej powierzchni bębna, podnoszą przy obrocie materiał, który spada siłą ciężkości. Betoniarki wolno spadowe mieszają dobrze beton lany i plastyczny o większej zawartości wody; przy betonach o mniejszej wilgotności mieszanka ulega częściowemu rozmieszaniu, następuje oblepienie ścian bębna i łopatek pyłami cementu i drobnymi ziarnkami piasku. Czas mieszania jest nieco krótszy, niż w betoniarkach przeciwbieżnych. [przypisy: pluskwa domowa zdjęcia, kmt katalog, kmt katalog trapezowa ]

Powiązane tematy z artykułem: kantówka 10x10 kmt katalog pluskwa domowa zdjęcia