Skip to content

Mieszanie maszynowe

2 lata ago

221 words

Mieszanie maszynowe Mieszanie maszynowe przewyższa ręczne pod względem jakości otrzymanego zarobu oraz pod względem wydajności, gdyż równowartość dziennej pracy betoniarki odpowiada przeciętnie 20 – 25 dniom roboczym. Większa wydajność, skrócenie terminów wykonania robót, ograniczenie wielkości placu budowy oraz zwiększenie trwałości konstrukcji przy betonowaniu maszynowym – są to najważniejsze argumenty gospodarcze przemawiające za zaniechaniem mieszania ręcznego. Do maszynowego mieszania betonu służą maszyny robocze zwane betoniarkami; istnieje wiele typów betoniarek, poza tym różnią się one konstrukcją, napędem i wydajnością. Najistotniejszy podział wynika z systemu mieszania sposobu produkcji. Ze względu na system mieszania betoniarki dzielą się na: a) o swobodnym spadaniu materiału czyli wolnospadowe oraz b) przeciwbieżne. Betoniarki wolnospadowe posiadają bęben obracający się dokoła osi poziomej lub nachylonej do poziomu; łopatki , przymocowane do wewnętrznej powierzchni bębna, podnoszą przy obrocie materiał, który spada siłą ciężkości. Betoniarki wolno spadowe mieszają dobrze beton lany i plastyczny o większej zawartości wody; przy betonach o mniejszej wilgotności mieszanka ulega częściowemu rozmieszaniu, następuje oblepienie ścian bębna i łopatek pyłami cementu i drobnymi ziarnkami piasku. Czas mieszania jest nieco krótszy, niż w betoniarkach przeciwbieżnych. [przypisy: pluskwa domowa zdjęcia, kmt katalog, kmt katalog trapezowa ]

Powiązane tematy z artykułem: kantówka 10x10 kmt katalog pluskwa domowa zdjęcia