Skip to content

Obudowa scian wykopu z elementów pionowych

2 lata ago

159 words

Obudowa ścian wykopu z elementów pionowych. Obudowa ta, choć rzadko stosowana przy budowie kanałów miejskich w Polsce, ma wyraźne zalety, jeśli chodzi o deskowanie szerszych wykopów o kształcie zbliżonym do krótkiego prostokąta lub kwadratu. Należy tu rozróżnić trzy rodzaje obudowy pionowej: obudowa luźna z bali lub dyli pionowych, obudowa szybów lub studzien typu górniczego i obudowa za pomocą ścianki. szczelnej. Obudowa z pionowych bali lub dyli, stosowana do wykopów kanalizacyjnych nie różni się zasadniczo od obudowy z elementów poziomych, gdyż nie zmienia się przy niej sposobu rozparcia, lecz tylko układ bali obudowy właściwej i nakładek podrozporowych. Bale są tu ustawione pionowo, a nakładki podrozporowe poziomo. Obudowę tę również należy wykonywać stopniami, przy czym należy zwrócić uwagę na stateczność ściany gruntowej w dolnej jej części, przed jej obudową na wysokości h. ; (patrz rozdz. 6). [przypisy: castorama rybnik, skrajna deska z pnia, nadleśnictwo miękinia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rybnik nadleśnictwo miękinia skrajna deska z pnia