Skip to content

Pierwsza czynnoscia przy rozpoczynaniu robót wykopowych jest zabezpieczenie wytyczonej osi wykopu

2 lata ago

104 words

Przy stosowaniu dyli stalowych do deskowania ścian wykopu, należy stosować pionowe drewniane podkładki pod rozpory (bale podrozporowe). Pierwszą czynnością przy rozpoczynaniu robót wykopowych jest zabezpieczenie wytyczonej osi wykopu oraz wyznaczenie jego obrysu. Zabezpieczenie wytkniętej uprzednio osi wykopu wykonuje się w ten sposób, że po podziale wykopu wzdłuż osi na ponumerowane odcinki robocze (pikietaż wykopu), każdy wyznaczony w ten sposób punkt domierzamy do punktów znajdujących się poza obrębem wykopu. Przy wytyczaniu odcinków łukowych należy zabezpieczyć przez dokładne domierzenie punktów wyznaczających początek i koniec łuku. [podobne: pluskwa domowa zdjęcia, castorama meble ogrodowe, czarbud ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama meble ogrodowe czarbud pluskwa domowa zdjęcia