Skip to content

Podczas wykonywania robót ziemnych do obowiazku wykonawcy nalezy zabezpieczenie dojsc do wszystkich domów

4 tygodnie ago

101 words

Wszystkie znajdujące się na rurze wodociągowej zasuwy oraz hydranty pożarowe powinny być zabezpieczone przed zasypaniem ziemią i powinny być łatwo dostępne. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie zasuw, aby w razie pęknięcia przewodu można było szybko wyłączyć rurę spod ciśnienia. Podczas wykonywania robót ziemnych do obowiązku wykonawcy należy zabezpieczenie dojść do wszystkich domów, sklepów i przystanków komunikacji miejskiej oraz wykonanie bezpiecznych przejść przez wykop na skrzyżowaniach ulic. Przejście takie powinno być zaopatrzone w poręcze, co najmniej z jednej strony. [patrz też: terg allegro, olx chojnice, cmb zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: cmb zielona góra olx chojnice terg allegro