Skip to content

Prace geologiczno-poszukiwawcze

2 lata ago

148 words


Prace geologiczno-poszukiwawcze Prace geologiczno-poszukiwawcze mają za zadanie ustalenie zasobów złóż. Zasadnicze czynności, które należy wykonać w czasie prac geologiczno-poszukiwawczych są następujące: a) zbadanie wystarczająco dokładnie budowy geologicznej, warunków zalegania, składu, struktury i formy złoża kopaliny, b) ustalenie głównych odmian kopaliny na podstawie składu petrograficznego, struktury, makrotekstury i mikrotekstury, c) zbadanie charakteru i• rozmieszczenia szkodliwych domieszek w złożu – kopaliny użytecznej, . d) poznanie wystarczająco dokładnie charakteru szczelinowatości, formy i rozmiaru ciosów, jak również makrotektoniki i mikrotektoniki złoża, e) obliczenie procentowego uzysku kamienia o wymaganych rozmiarach, zwłaszcza kamienia w postaci bloków, w specjalnie do tego celu założonych próbnych łomach, jeśli nie istnieją czynne kamieniołomy eksploatujące złoże i stwierdzona została stałość technicznych własności kamienia, [hasła pokrewne: obróbki kmt katalogrskie, castorama rybnik, kmt katalog ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rybnik kmt katalog thermodom