Skip to content

Prace przy wykopie rozpoczyna sie od zerwania nawierzchni

2 lata ago

131 words

Z chwilą odejścia robotników po ukończeniu robót, należy codziennie nakrywać wykop w celu zlikwidowania bezpieczeństwa dla osób postronnych. Pracę przy wykopie rozpoczyna się od zerwania nawierzchni i odłożenia takich materiałów wchodzących w skład nawierzchni, które mogą być jeszcze użyte; Odspajanie gruntu w wykopach kanalizacyjnych zazwyczaj wykonuje się ręcznie, gdyż jednocześnie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem na powierzchnię urobku należy wykonywać zabezpieczenie ścian wykopu przez ich obudowę. Tylko wykopy płytkie, nie głębsze niż 1,0 fi od powierzchni ulicy, mogą mieć w odpowiednich gruntach nieodeskowane ściany, pod warunkiem że zostanie rozparta górna krawędź wykopu przez rząd rozpór. Konieczność takiego rozparcia była już omówiona wyżej. [więcej w: castorama tapety, castorama meble ogrodowe, skrajna deska z pnia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama meble ogrodowe castorama tapety skrajna deska z pnia