Skip to content

Tag: czarbud

W budownictwie uprzemyslowionym stosowane sa prefabrykowane schody

10 miesięcy ago

155 words

W budownictwie uprzemysłowionym stosowane są prefabrykowane schody w postaci całych biegów schodowych i spoczników. Do przesklepień okiennych i drzwiowych stosuje się prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L-22. Wymiary przekroju nadproża podane są. na rysunku, długość zależy od szerokości otworu. Zamiast dawniejszych ogrodzeń drewnianych i stalowych powszechnie stosuje się obecnie prefabrykowane ogrodzenia żelbetowe.

Kamieniolomami nizinnymi nazywamy kamieniolomy, przy eksploatacji których przodki odbudowy sa polozone ponizej poziomu okolicznego terenu

10 miesięcy ago

125 words

Przy wydobywaniu koncentrycznym eksploatację przeprowadzamy jednocześnie z kilku stron. Jest to jeszcze jedną zaletą tego kamieniołomu, gdyż ze wzrostem liczby przodków odbudowy wzrasta wydajność oraz ciągłość pracy i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy wydobywaniu skały. Eksploatacja tego rodzaju możliwa jest na ogół, jeżeli złoże występuje w postaci oddzielnego wzgórza; w przeciwnym przypadku możemy mówić o eksploatacji…

Im cieklejszy jest beton, tym wiekszy jest promien dzialania wibratora

10 miesięcy ago

175 words

Im cieklejszy jest beton, tym większy jest promień działania wibratora. Czas wibrowania jest znaczny (1 – 3 minut). Wibratory zbrojeniowe mocuje się do uzbrojenia, przez które drgania przekazują się otaczającej masie betonowej na odległość 2 -; – 3 m. Lepsze wyniki wibrowania otrzymuje się przy mniejszej wilgotności niż przy większej. Stoły wibracyjne są używane przy…

Architektura 21szego wieku : Nassiriyah Truck Stop / New World Design LLC

10 miesięcy ago

427 words

Dzięki uprzejmości New World Design LLC, New World Design LLC, konsorcjum Harvardu, wyszkolonych specjalistów w dziedzinie projektowania, podzieliło się z Blogu jednym z ostatnich projektów humanitarnych i projektów rozwoju infrastruktury w Iraku, przystankiem dla ciężarówek w Nassiriyah, w Iraku. Dodatkowe zdjęcia i narracja od architektów po przerwie. Przystanek ciężarówki Nassiriyah położony jest na pustynnym i…

Budownictwo wczoraj i dzis : Podsumowanie AD: część edukacyjna VI

10 miesięcy ago

323 words

Budynki uniwersyteckie w Holandii i Chile, centra edukacyjne w Hiszpanii i Kalifornii oraz rozszerzenie szkoły w Islandii. Sprawdź je wszystkie w naszej szóstej ofercie projektów edukacyjnych po przerwie. University of Twente Campus buildings / Arons en Gelauff Architecten Dwa budynki mieszkalne dla studentów prezentują Arons en Gelauff Architecten na Uniwersytecie w Twente. Trzypiętrowy budynek z…

Budownictwo wczoraj i dzis : Sukces projektu / Jenn Kennedy

11 miesięcy ago

494 words

W najnowszej publikacji Jenna Kennedy ego, Success by Design, autor / fotograf zdecydował się zbadać, jak firmy architektoniczne przetrwają próby i udręki na zmieniającym się rynku. Jest to skoncentrowana praca opisująca historię 25 architektonicznych firm rozsianych po całej Kalifornii. Książka oferuje świetny wgląd w tworzenie firmy, dostarcza inspiracji do wytrwałości w trudnych czasach i pozwala…