Skip to content

Tag: czarbud

W budownictwie uprzemyslowionym stosowane sa prefabrykowane schody

2 lata ago

155 words

W budownictwie uprzemysłowionym stosowane są prefabrykowane schody w postaci całych biegów schodowych i spoczników. Do przesklepień okiennych i drzwiowych stosuje się prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L-22. Wymiary przekroju nadproża podane są. na rysunku, długość zależy od szerokości otworu. Zamiast dawniejszych ogrodzeń drewnianych i stalowych powszechnie stosuje się obecnie prefabrykowane ogrodzenia żelbetowe.

Kamieniolomami nizinnymi nazywamy kamieniolomy, przy eksploatacji których przodki odbudowy sa polozone ponizej poziomu okolicznego terenu

2 lata ago

125 words

Przy wydobywaniu koncentrycznym eksploatację przeprowadzamy jednocześnie z kilku stron. Jest to jeszcze jedną zaletą tego kamieniołomu, gdyż ze wzrostem liczby przodków odbudowy wzrasta wydajność oraz ciągłość pracy i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy wydobywaniu skały. Eksploatacja tego rodzaju możliwa jest na ogół, jeżeli złoże występuje w postaci oddzielnego wzgórza; w przeciwnym przypadku możemy mówić o eksploatacji…

Im cieklejszy jest beton, tym wiekszy jest promien dzialania wibratora

2 lata ago

175 words

Im cieklejszy jest beton, tym większy jest promień działania wibratora. Czas wibrowania jest znaczny (1 – 3 minut). Wibratory zbrojeniowe mocuje się do uzbrojenia, przez które drgania przekazują się otaczającej masie betonowej na odległość 2 -; – 3 m. Lepsze wyniki wibrowania otrzymuje się przy mniejszej wilgotności niż przy większej. Stoły wibracyjne są używane przy…

Architektura 21szego wieku : Nassiriyah Truck Stop / New World Design LLC

2 lata ago

427 words

Dzięki uprzejmości New World Design LLC, New World Design LLC, konsorcjum Harvardu, wyszkolonych specjalistów w dziedzinie projektowania, podzieliło się z Blogu jednym z ostatnich projektów humanitarnych i projektów rozwoju infrastruktury w Iraku, przystankiem dla ciężarówek w Nassiriyah, w Iraku. Dodatkowe zdjęcia i narracja od architektów po przerwie. Przystanek ciężarówki Nassiriyah położony jest na pustynnym i…

Budownictwo wczoraj i dzis : Podsumowanie AD: część edukacyjna VI

2 lata ago

323 words

Budynki uniwersyteckie w Holandii i Chile, centra edukacyjne w Hiszpanii i Kalifornii oraz rozszerzenie szkoły w Islandii. Sprawdź je wszystkie w naszej szóstej ofercie projektów edukacyjnych po przerwie. University of Twente Campus buildings / Arons en Gelauff Architecten Dwa budynki mieszkalne dla studentów prezentują Arons en Gelauff Architecten na Uniwersytecie w Twente. Trzypiętrowy budynek z…

Budownictwo wczoraj i dzis : Sukces projektu / Jenn Kennedy

2 lata ago

494 words

W najnowszej publikacji Jenna Kennedy ego, Success by Design, autor / fotograf zdecydował się zbadać, jak firmy architektoniczne przetrwają próby i udręki na zmieniającym się rynku. Jest to skoncentrowana praca opisująca historię 25 architektonicznych firm rozsianych po całej Kalifornii. Książka oferuje świetny wgląd w tworzenie firmy, dostarcza inspiracji do wytrwałości w trudnych czasach i pozwala…