Skip to content

Ukladajac rurociag nalezy miec na uwadze, aby ilosc zalaman wynikajaca ze zmiany kierunków byla jak najmniejsza

2 lata ago

259 words

Układając rurociąg należy mieć na uwadze, aby ilość załamań wynikająca ze zmiany kierunków była jak najmniejsza, gdyż załamania wywołują opór powodujący poważne straty wydajności transportu. Bardzo, ważną czynnością przy użytkowaniu pompy jest przemycie rurociągu i pompy po ukończeniu pracy lub po dłuższej przerwie betonowania; rurociąg przemywa się za pomocą korka gumowego lub wiórów drzewnych i wyciora przepychanego ciśnieniem wody. Wydajność urządzenia zależy od mocy pompy, średnicy i długości rurociągu, ilości załamań oraz stopnia ciekłości betonu. Betony pompowane powinny mieć konsystencję półciekłą, zawartość cementu co najmniej 300 kg na m3 betonu, nadmiar drobnego uziarnienia oraz największą dopuszczalną ilość pyłów, przy czym ilość pyłów może być nawet powiększona ponad ilość normową, gdyż beton znajdujący się pod dużym ciśnieniem (do 20 atmosfer) odznacza się większą szczelnością i wytrzymał ością (10 -i- 15%), niż betony inaczej transportowane. Przerwy w pracy są bardzo niepożądane ze względu na nadmierne gęstnienie betonu; nie mogą one być dłuższe, niż 10 -i- 15 minut, Podczas transportu betonu (z wyjątkiem pompowania) na skutek wstrząsów może nastąpić oddzielenie się grubszego kruszywa od drobniejszego i cementu, przy czym grubsze kruszywo opada na dno naczynia. W wypadkach tzw. odmieszania się zarobu beton winien być przed ułożeniem w deskowaniu dokładnie wymieszany łopatami. Największe odmieszanie się wykazuje beton lany. [patrz też: gromgaz, pluskwa domowa zdjęcia, interchemall ]

Powiązane tematy z artykułem: gromgaz interchemall pluskwa domowa zdjęcia