Skip to content

W zabudowie pólzwartej

2 lata ago

194 words

W zabudowie półzwartej zamiast prześwitów po:zostawia się przerwy przez całą wysokość budynków. Rozmieszczenie budynków powinno nawiązywać do linii zabudowy frontowej i tylnej. Należy pozostawienie odstępów w zabudowie zwartej i półzwartej pomiędzy budynkami oraz procent zabudowy zależą od rodzaju tych budynków i ich wysokości. W zabudowie luźnej budynki rozmieszcza się swobodnie. Decydującym czynnikiem w tym wypadku będą strony świata i spadki terenu. Linie zabudowy tu nie występują. Wysokość budynków i odstępy między nimi reguluje się w zależności od naświetlania traktów. W zabudowie luźnej należy dążyć do wykorzystania granicznego procentu zabudowy, który w ogóle jest bardzo mały. W zabudowie ekstensywnej, w której skład wchodzi zabudowa szeregowa, bliźniacza, pojedyncza i zagrodowa, procent zabudowy zależny jest często od wielkości działki; Na działkach znajdują się przeważnie duże ogrody warzywne czy owocowe, dlatego też wahania procentu zabudowy mogą być znaczne. Przy ograniczonej wielkości działek (1 000-;-.250 rn) przeznaczonych pod nowe budownictwo mieszkaniowe, procent zabudowy może się wahać w granicach 1 0-;-. 25{)/o. [patrz też: gruntowy wymiennik ciepła , fedeńczak busy , robstal ]

Powiązane tematy z artykułem: fedeńczak busy gruntowy wymiennik ciepła robstal