Skip to content

W zabudowie zwartej

2 miesiące ago

192 words

W zabudowie zwartej możliwe jest, przy zastosowaniu małych frontów budynków, schodkowe ich ustawienie na pochyleniu spadku . Umożliwia to oszczędne projektowanie fundamentów i daje dobry wyraz plastyczny. Przy ukośnych układach warstwic w stosunku do ulicy lub granic parceli kierunek ustawienia budynku będzie zależny od pozostałych czynników decydujących (np. od stron świata). Przy stromych skarpach znajdujących się w pobliżu budynków, dla uzyskania warunków oświetlenia i odwodnienia należy podciąć skarpę i zastosować mur oporowy. Odległość od skarpy powinna być co najmniej równa wysokości budynku. Należy jednak dążyć. do pozostawienia naturalnego układu terenu możliwie bez zmian. Konieczne natomiast jest wyrównanie wgłębień powodujących zatrzymywanie się wody i powstawanie kałuż. Tego rodzaju plantowanie terenu jest. konieczne, natomiast wycinanie skarp i tworzenie sztucznych tarasów przez sypanie nasypów, wykonywanie murów oporowych sztucznie ustawionych w krajobrazie, stanowiącym naturalne piękno okolic, jest raczej niepożądane. Poza tym naruszenie struktury hydrologicznej jest niebezpieczne dla wznoszonych w tych warunkach budynków i wymaga kosztownych zabiegów (wycieki wodne, obsuwy itp.). [więcej w: ,świadectwa energetyczne 2015 , skrajna deska z pnia , masa pręta fi 12 ]

Powiązane tematy z artykułem: masa pręta fi 12 skrajna deska z pnia świadectwa energetyczne 2015