Skip to content

Zagadnienie spadków terenu

2 lata ago

200 words

Zagadnienie spadków terenu wiąże się z kierunkami stron świata. Zbocza południowe są znacznie lepsze od wschodnich lub zachodnich, zbocza północne często mogą być niekorzystne. Pochylenie stoków jest dobre w granicach 4+8% Od strony południowej nawet do 12%. Stoki przekraczające 12010 spadku nie nadają się do masowej zabudowy. Wybór miejsca pod budowę na pojedynczej parceli ze spadkiem w zabudowie luźnej może być bardzo różny zależnie od położenia drogi czy ulicy. W zasadzie należy dążyć do umieszczenia budynku w najwyższym punkcie parceli. Przemawiają za tym warunki zdrowotne i krajobrazowe. Przeszkodą mogą być jednak zbyt duże spadki, trudności dojazdu oraz stan zadrzewienia terenu. Budynek na pagórku, oddalony nieco od drogi, wygląda imponująco. Dojazd do budynku może ułatwić serpentyna, a dla ruchu pieszego często można zastosować schody terenowe, Przy spadku terenu od drogi budynek należy zbliżyć jak najbardziej do drogi, a na tyłach zaprojektować ogrody. Spadek wzdłuż ulicy powoduje, przy równoległym do ulicy usytuowaniu budynku, projektowanie wysokiego cokołu na jednym końcu budynku i zmusza do wykorzystania części suteren na pomieszczenia użytkowe . [więcej w: cmb zielona góra trapezowe , cmb zielona góra , cmb zielona góra mosiężne ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rybnik cmb zielona góra nie zadzieraj z fryzjerem