Skip to content
2 lata ago

313 words

Zleżenie betonu Od zakończenia wymieszania zarobu do momentu ułożenia go w deskowaniu upływa zawsze pewien okres czasu. Jak wiemy, wiązanie cementu według norm nie może się zacząć wcześniej, niż po upływie około godziny, w praktyce wiązanie zaczynu cementowego rozpoczyna się później. Początek wiązania betonu zależy przede wszystkim od trzech czynników: temperatury, zawartości cementu i ciekłości betonu. W przybliżeniu można przyjąć, że rozpoczęcie wiązania betonu w temperaturze około 15° C dla betonów ubijalnych tłustych następuje już po 2 godzinach, plastycznych tłustych – po 2,5- 3 godzinach, lanych tłustych – po 3,5 -i- 4 godzinach. Dla betonów chudych okres ten jest o 40-+ 4- 80 % dłuższy, przy czym betony mniej ciekłe wcześniej rozpoczynają wiązanie, niż bardziej ciekłe. Zbyt długie przetrzymywanie wymieszanego zarobu przed ułożeniem go w deskowaniu nazywamy z zleżeniem betonu. Zleżenie przejawia się optycznie zgęstnieniem masy betonu charakteryzującym początek wiązania i tworzenie się gelu. Gęstnienie betonu jest szybsze dla betonów mniej ciekłych i o większej zawartości cementu. Przeprowadzone badania wykazały, że zleżały beton po upływie 2 -i- 4 godzin traci znacznie na wytrzymałości. Spadek wytrzymałości zleżałego zarobu jest trwały i nie zmniejsza się z wiekiem betonu . Należy kierować się zasadą, aby beton pa wymieszaniu był użyty w ciągu 1-1,5 godziny. Gdyby istotne przyczyny przeszkodziły w ułożeniu zarobu w ciągu podanego czasu, można go jeszcze użyć, jeśli nastąpił dopiero początek wiązania, pod warunkiem należytego zagęszczenia; w żadnym razie nie można do wiążącego betonu dodawać wody ze względu na obniżenie wytrzymałości. Jeżeli wiązanie jest dość znacznie zaawansowane, należy beton uznać za niezdatny. [patrz też: gromgaz, interjacht, gruntowy wymiennik ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: gromgaz gruntowy wymiennik ciepła interjacht