Skip to content
2 lata ago

235 words

Beton lany Zawierający znaczną ilość wody beton lany układa się w deskowaniu w zasadzie samoczynnie pod działaniem siły ciężkości, zagęszczanie zaś sprowadza się do tzw. dziobania prętami żelaznymi celem usunięcia pęcherzyków powietrza. Beton lany stosuje się obecnie rzadko, gdyż poza szybkim Wykonaniem, przemawiającym na jego korzyść, posiada poważne wady a mianowicie: a) mały wskaźnik cementowowodny, b) odmieszanie się zarobu przy transporcie, c) wywieranie większego ciśnienia na deskowanie niż beton plastyczny, a więc w konsekwencji – podrożenie deskowań, d) łatwe wyciekanie zaczynu cementowego przez szpary deskowania. 4. Betonowanie pod wodą Jeżeli część fundamentu betonowego ma być wykonana poniżej zwierciadła wody zaskórnej (gruntowej), wówczas dawkowanie i układanie betonu przebiega inaczej, niż przy betonowaniu na powietrzu. Cząsteczki cementu oraz drobne ziarnka piasku lub miału mogą być wypłukane przez wodę i z tego powodu dawkujemy mieszankę, zwiększając wskaźnik cementowo-wodny i ilość drobnych frakcji kruszywa. Zarobu nie opuszcza się bezpośrednio do wody, lecz za pomocą lejów (rynien) , worków lub zamkniętych skrzyń. Leje używane do betonowania pod wodą zbijane są szczelnie lub nawet dodatkowo uszczelniane przez obicie wewnętrznej powierzchni papą; podczas betonowania lej powinien być stale zapełniony mieszanką celem równomiernego ułożenia jej pod wodą. [więcej w: cmb zielona góra mosiężne, cmb zielona góra aluminiowe, cmb zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rybnik cmb zielona góra profesjonalna suszarka do włosów