Skip to content

Roboty wykopowe w gruncie nawodnionym

2 lata ago

151 words

Roboty wykopowe w gruncie nawodnionym należy zawsze prowadzić w kierunku pod spad kanału, tzn. od miejsc o niższym poziomie dna kanału w górę. Prowadząc roboty w taki sposób mamy znacznie ułatwione odwodnienie dna wykopu, gdyż w ukończonych już do pełnej głębokości sekcjach wykopu wykonany jest drenaż, za pomocą którego woda łatwo odpływa do studzienki zbiorczej skąd jest odpompowywana. W sekcjach (klatkach) wykopu niedokopanych jeszcze do pełnej głębokości należy deskować tylko jeden koniec, tzw. szczyt. Deskowanie szczytowego końca wykopu opiera się o końce bali poziomych deskowania podłużnego klatki; można je wykonać w różny sposób albo stosując krótkie bale poziome o długości równej szerokości wykopu, albo używając, jako obudowę końca wykopu, bale szczytowe pionowe. [hasła pokrewne: profesjonalna suszarka do włosów, nadleśnictwo miękinia, kmt katalog ]

Powiązane tematy z artykułem: kmt katalog nadleśnictwo miękinia profesjonalna suszarka do włosów