Skip to content
2 lata ago

207 words

Sposób rozmieszczenia budynków na działce zależy od przyjętego sposobu zabudowy wymiarów działki i od ukształtowania terenu. W zabudowie zwartej , przeważnie na ciasnych działkach, projektowany budynek powinien z reguły stanąć w linii zabudowy frontowej i tylnej, wyznaczonej na planie sytuacyjnym, albo w linii istniejącej już zabudowy zwartej ulicy lub placu. Zabudowa zwarta nie zawsze przebiega w linii prostej; często powstają załamania lub łuki . Przy ulicach wąskich nowe budynki w zabudowie zwartej odsuwa się w głąb działki (dla zapewnienia należytego oświetlenia i częściowego poprawienia niekorzystnych warunków ciasnej zabudowy), tworząc w ten sposób uskoki w linii regularnej. Wysokość budynku w zabudowie zwartej w zasadzie powinna się równać wysokości istniejących budynków sąsiednich. Przy różnej wysokości budynków sąsiednich należy raczej zrównać się z budynkiem wyższym, znajdując odpowiednie nawiązanie wysokości przy styku z budynkiem niższym . W zabudowie zwartej ciągnącej się ponad 150 m należy projektować w parterze i na I piętrze prześwity szerokości 9 m, zapewniające należyte przewietrzanie bloku i służące za wjazdy na posesje. [hasła pokrewne: kantówka 10×10 , skrajna deska z pnia , profesjonalna suszarka do włosów ]

Powiązane tematy z artykułem: kantówka 10x10 profesjonalna suszarka do włosów skrajna deska z pnia