Skip to content

W zabudowie ekstensywnej

2 lata ago

197 words

W zabudowie ekstensywnej najbardziej rozpowszechniona jest zasada sytuowanie budynku równolegle do ulicy. W budynkach mieszkalnych stosuje się między ulicą-a budynkiem tzw . przedogródek. Szerokość przedogródka przeważnie wynosi 3–7-5 m. Budynek można ustawić szczytem do ulicy (węższy bok) , który musi być równoległy do niej. Na działkach prostokątnych zasada ta daj się łatwo zastosować. W wypadkach jednak działek skośnych lub ulic o osi łamanej i nieregularnej stawianie: budynków równolegle do ulicy często bywa utrudnione. Jeżeli projektuje się szereg jednakowych budynków na działkach skośnych, możliwe jest ustawienie ich równolegle do granic bocznych działek, a tym samym pod dowolnym kątem do ulicy. Przy rytmicznym ustawieniu kilku domów uzyskuj e .się wrażenie równoległości do ulicy. Korzystny przykład swobodnego rozmieszczenia budynków na działkach ukośnych . Wzdłuż zakrzywionej ulicy rozmieszczone są różne domki w zabudowie pojedynczej szeregowej, grupowej. Ukośne położenie granic narzuca odchylenie frontów domów od kierunku ulicy. Ustawienie jednego budynku nierównolegle da ulicy i blisko jej wywołuje wrażenie niepokoju, Odsunięcie budynku w głąb parceli znacznie poprawia sytuację . [podobne: gruntowy wymiennik ciepła , fedeńczak busy , robstal ]

Powiązane tematy z artykułem: fedeńczak busy gruntowy wymiennik ciepła robstal