Skip to content

W zabudowie ekstensywnej

2 lata ago

209 words

W zabudowie ekstensywnej można projektować budownictwo indywidualne na wydzielonych działkach albo zbiorowe polegające na ustawieniu wśród zieleni większej liczby domków na wspólnym terenie. Decydującym czynnikiem również i w tym wypadku będą strony świata i rzeźba terenu. Należy zaprojektować odpowiednie dojazdy i dojścia do poszczególnych domów. Przy rozmieszczaniu budynków należy ustalić kierunki dojść i podjazdów w nawiązywaniu do istniejącej sieci miejskiej, z uwzględnieniem głównych arterii komunikacyjnych. Odpowiednio do rzeźby terenu należy ustalić kierunek ustawiania budynków, Ze względów konstrukcyjnych pożądane jest ustawianie budynków równolegle do warstwic, wtedy zagłębienie piwnic i fundamentów jest równomierne. Ustawianie budynków prostopadle do warstwic powoduje trudności w budowie części podpiwniczonej. Pozostałymi czynnikami wpływającymi na koncepcję sytuacyjną są podwórka gospodarcze przyrzeczone na umieszczenie śmietników, trzepaków itp. oraz zieleńce służące do wypoczynku i zabaw dzieci. Podwórka gospodarcze powinny być tak rozmieszczone, żeby nie zakłócały spokoju i nie zatruwały powietrza w najbliżej położonych domach. Izolacja tych urządzeń pasami zieleni jest konieczna . Plan sytuacyjny powinien zapewniać powstanie jednolitej przestrzeni o korzystnych warunkach nasłonecznienia, przewiewu, spokoju, wygodnej komunikacji wewnętrznej. [przypisy: gruntowy wymiennik ciepła , fedeńczak busy , robstal ]

Powiązane tematy z artykułem: fedeńczak busy gruntowy wymiennik ciepła robstal