Skip to content
2 lata ago

243 words

Wibracja betonu Najbardziej skutecznym sposobem mechanicznego zagęszczania betonu jest wibracja. Wibracja polega na poddaniu betonu wstrząsom o dużej częstotliwości (przeciętnie 1500 -10 000 okresów na minutę), dzięki czemu następuje zniweczenie, napięć kapilarnych oraz przezwyciężenie wewnętrznego tarcia między ziarnami kruszywa i pyłami cementu; na skutek tego ziarna kruszywa mogą się łatwiej przesuwać, przez co powiększa się szczelność betonu. Podczas wibrowania beton przypomina płyn do tego stopnia, że można bez trudu wetknąć weń drążek stalowy lub drewniany, który natychmiast po zaprzestaniu wibracji wyciąga się z niemałym wysiłkiem. Wstrząsy wypierają z betonu powietrze i lekkie cząstki zanieczyszczeń, jak kawałki węgla, drzewa, które wypływają na powierzchnię. Najlepsze wyniki wibrowania osiąga się dla betonów o wskaźniku wodo-cementowym w granicach 000,35 do 0,50, a więc dla betonów o konsystencji wilgotnej i gęstoplastyc znej. Jeżeli maleje poniżej 0,35 lub rośnie powyżej 0,50, następuje spadek wytrzymałości wibrowanego betonu. W praktyce wibrację stosuje się dla betonów o – od 0,3 do 0,70. W betonach wibrowanych można zmniejszyć ilość drobnego kruszywa – (piasku lub miału). Graniczne krzywe uziarnienia według Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przewidują za wartość piasku w kruszywie od 30 do 50%. Doświadczenia z wibracją betonów wykazują, że do betonów wibrowanych wskazane jest użycie piasku lub miału w ilości od 20 do 40%. [hasła pokrewne: kmt katalog, fedeńczak busy, nadleśnictwo miękinia ]

Powiązane tematy z artykułem: fedeńczak busy kmt katalog nadleśnictwo miękinia