Skip to content

Wydobywanie i obróbka kamienia do celów drogowych

2 lata ago

145 words

Wydobywanie i obróbka kamienia do celów drogowych Postacie złóż kamienia Naturalne nagromadzenie surowca skalnego, przydatnego do celów drogowych i nadającego się do eksploatacji w założonych warunkach, nazywamy złożem kamienia drogowego. W przyrodzie spotykamy różne postacie występowania złóż kamiennych w zależności od warunków geologicznych. Warunki te sprowadzają się przede wszystkim do prawidłowego zalegania złoża; na przykład skały głębinowe tworzą złoża w postaci żył, batolitów, lakkolitów, masywów itd. , w przeciwieństwie do skał osadowych tworzących z reguły złoża w postaci ławic lub uwarstwień. Możemy tu mówić o uwarstwieniach: 1) prawidłowych, w których miąższość warstw jest mniej więcej jednakowa, 2) nieprawidłowych – miąższość warstw zmienna, 3) soczewkowych – tworzących wykształcenia w formie soczewek. [patrz też: profesjonalna suszarka do włosów, interjacht, castorama meble ogrodowe ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama meble ogrodowe interjacht profesjonalna suszarka do włosów