Skip to content

wykonanie badan wlasnosci fizykomechanicznych

2 lata ago

116 words

wykonanie badań własności fizykomechanicznych uprzednio pobranych próbek oraz ustalenie wskaźników zachowania się kamienia przy cięciu i obróbce, g) określenie wystarczająco dokładnie warunków hydrogeologicznych z podaniem średniego maksymalnego przepływu wody do przyszłych wyrobisk eksploatacyjnych w części zawodnionej złoża, h) zbadanie warunków eksploatacji górniczo-technicznej, jak również określenie minimalnej miąższości sieci użytecznej (dopuszczalnej do ustalenia zasobów) oraz maksymalnej miąższości nadkładu. O rentowności eksploatacyjnej złoża decyduje bm. Współczynnik skrywki tj. stosunek objętości nadkładu do objętości materiału użytkowego zalegającego w złożu przeznaczonym do eksploatacji. [podobne: castorama meble ogrodowe, gromgaz, cmb zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama meble ogrodowe cmb zielona góra gromgaz