Skip to content

Wytworzenie rytmu kilku budynków ukosnych wytwarza juz ciag równolegly

2 lata ago

187 words

Wytworzenie rytmu kilku budynków ukośnych wytwarza już ciąg równoległy. W przykładzie tym korzystnym zjawiskiem jest zastosowanie różnych sposobów zabudowy i wytworzenie przez grupy domów – dziedzińców stanowiących zamknięcie widokowe i urozmaicenia przestrzenne. Innym przykładem również ciekawym pod względem kompozycji plastycznej jest rozwiązanie pejzażowe małej uliczki ślepo zakończonej pętlą przez jednostronną jej zabudowę . Chociaż ekonomicznie rozwiązanie to jest niekorzystne, ze względu na niedostateczne wykorzystanie uzbrojenia ulicy przy jednostronnej zabudowie, niemniej na krótkim odcinku, jak w danym wypadku, może być zastosowane. Wykorzystanie czynnika krajobrazowego przez odsłonięcie brzegu i odmienne ustawienie domów na zakończeniu uliczki z wprowadzeniem pętli do zawracania w otoczeniu zieleni, daje przyjemne wrażenie widokowe. Ukształtowanie terenu przy rozwiązywaniu sytuacji-jest czynnikiem dużej wagi. Tereny płaskie i poziome są łatwiejsze do projektowania i realizacji budowy. Tereny pofalowane lub o znacznych spadkach stwarzają duże możliwości rozwiązań plastycznych. Szczególne walory krajobrazowe mają tereny położone nad wodą (rzeki, jeziora, morza). [więcej w: cmb zielona góra trapezowe , cmb zielona góra , cmb zielona góra mosiężne ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama rybnik cmb zielona góra nie zadzieraj z fryzjerem