Skip to content

Wyznaczenie obrysu wykopu

2 lata ago

129 words

Wyznaczenie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania tak, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Bale te przytwierdzamy kołkami lub klamrami do nawierzchni ulicy postępu robót. Aby zapewnić wygodny dostęp do wykopu podczas robót ziemnych, należy uprzednio przewidzieć drogę do transportu zbędnego gruntu, pozostałego po zasypaniu wykonanego kanału oraz do transportu materiału do budowy. Ziemię z wykopu należy składować tylko po jednej stronie, pryzma gruntu powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość 0,7-:-1,0 m, Co stanowi ścieżkę przy krawędzi wykopu; z drugiej strony składowanego urobku należy również wykonać ścieżkę. [hasła pokrewne: nie zadzieraj z fryzjerem, nadleśnictwo miękinia, interjacht ]

Powiązane tematy z artykułem: interjacht nadleśnictwo miękinia nie zadzieraj z fryzjerem