Skip to content

Zasadniczym elementem wytrzymalosci obudowy sa rozpory wykopu

2 lata ago

104 words

Przy stosowaniu do obudowy dyli stalowych również wybiera się typ obudowy na całą głębokość wykopu. Zasadniczym elementem wytrzymałości obudowy są rozpory wykopu. Ponieważ liczbę rozpór na pewną długość wykopu można zmieniać, a mianowicie można ją zwiększać lub zmniejszać w miarę wzrostu lub zmniejszania się nacisków – przeto grubość rozpór może być również znormalizowana. Można tu stosować zarówno znormalizowane w kilku najwyżej typach rozpory stalowe lub używać na rozpory drewno nie zmieniając w większym stopniu grubości rozpór. Taka normalizacja rozpór bardzo ułatwia ekonomiczną gospodarkę drewnem. [podobne: interchemall, magnat bojano, kmt katalog ]

Powiązane tematy z artykułem: interchemall kmt katalog magnat bojano